Vi skaber skole – så styrk læreren

Man er i gang med at negligere og undergrave lærernes professionalisme, når lærere tvinges til at arbejde under forhold, der ikke sætter dem i stand til at levere undervisning af høj kvalitet. Læreres indsigt og professionelle viden er bærende for skolens udvikling og for de politiske løsninger og valg, der i alle led træffes for skolen. Der er tale om en begyndende afprofessionalisering, hvor der set i et omverdenperspektiv arbejdes hen imod en mere standardiseret lærer, der ikke til fulde får lov at bruge og udfolde sin fulde faglighed og metodefrihed. Lærere forventes at følges statens anvisninger på korrekt undervisning.

Det er helt afgørende, at vi som lærere gør brug af vores fagsprog og viden om undervisning over for omverden. Vi har en indsigt i undervisning og ved, hvad der virker både i dybden og bredden af vores fag, og denne viden skal bruges til at begrunde vores valg. Fokus på individuelle læringsmål må aldrig blive styrende og må slet ikke blive metode, som bruges ensidigt og hvor læring indsnævres til målbare felter. Det skaber en fattig undervisning, hvor der nok er fokus på målene, men det er mindst lige så vigtigt at holde øje med tegn på læring, også alle dem, der ikke kan måles. Vi skal fortsat arbejde for en formålsorienteret undervisning, hvor vi fokuserer både på fagenes formål og en didaktisk bred læringsforståelse og dannelse.

Vores faglighed kan være yderligere truet i forhold til kravet om undervisningskompetence og den medfølgende kompetenceafklaring, hvor vi kan risikere, at mange års erfaring med undervisning i fag kan underkendes eller ved ikke at blive indstillet til efteruddannelse. Det stiller store krav til DLF om, at kompetenceudviklingen medfører reel efteruddannelse på ordentlige vilkår, og lærere ikke stemples på et stykke papir som egnet eller uegnet til at undervise i fagene uden at få tilbudt efteruddannelse.