Vi skaber mennesker – så styrk skolen

Vi skaber mennesker i skolen. Folkeskolen er børnenes skole, hvor man anerkender og udfordrer dem både individuelt og i fællesskab. At lykkes som menneske handler både om viden og færdigheder, men lige så vel om dannelse og selvstændig tænkning, som er grundlæggende forudsætninger i et velfærdssamfund. Det er en vigtig del af den personlige dannelse, at kunne mestre en helhedsorienteret tænkning i en verden af høj foranderlighed og kompleksitet. Hjertet af skolens betydning er netop, at det ikke kun handler at få noget at leve af, men i lige så høj grad at få noget at leve for.

Folkeskolen er ganske afgørende, hvis man ser på, hvordan vi har indrettet vores samfund. Børn og unge bliver samfundsborgere, der videreudvikler på dén samfundsindretning, som tidligere generationer har oparbejdet. Det kræver stærke og kompetente samfundsborgere, men hvordan skaber man disse? Det er næppe ved at reducere børn og unge som værende midler til målet om økonomisk vækst. Det er derfor, at det er så vigtigt at drøfte, hvorfor vi holder skole og hvilke vigtige værdier i skolen, vi ønsker at bevare. Skolens DNA er netop bygget på vores menneskesyn og demokratiopfattelse, som i bund og grund fortæller, hvilket samfund vi ønsker. Vi skal være tro over for vores egne værdier og vores visioner som samfund. Moral og etik, ligeværd og lighed, åndsfrihed og demokrati samt ønsket om social mobilitet udtrykker i dén grad værdier, som er evige vigtige, trods skiftende regeringer og op- og nedgangstider.

Mit håb er, at folkeskolen fortsat består som den vigtigste kultur- og uddannelsesinstitution, hvor vi, uanset baggrund og kultur sætter vores børn og unge til at mødes i et fællesskab, hvor der er accept af og respekt for hinandens ligheder og forskelligheder i en enhedsskole. Hvem ved om kommende generationer får brug for hinanden på et andet plan end hidtil set, hvis de skal løse både nutidens og fremtidens komplekse udfordringer. Vi kan kun håbe, at de bliver klogere end os, og det er præcis det, som folkeskolen handler om og forhåbentlig forbereder de kommende generationer til.