Vi skaber elever – så styrk dannelsen

Vi lærer for livet betyder, at undervisningens formål er at gøre eleverne til livsduelige og dannede mennesker og aktive medborgere i et demokratisk samfund. I skolen er viden, kundskaber og færdigheder vigtige, men er intet værd uden dannelsesprocesser, hvor elever udvikler etisk og moralsk dømmekraft og selvstændig kritisk tænkning, som eleverne kan bruge i deres videre liv som borgere i civilsamfundet.

Der findes ingen kundskaber, som ikke er værdifulde, men uddannelsespolitikken er de senere år kommet til at handle ene og alene om kompetencer. Kompetencer er et fattigt begreb, som ikke til fulde kan beskrive betydningen af, hvad undervisning indeholder og dens kompleksiteter, når den omsættes til elevens læring. Viden, færdigheder og kundskaber er gældende både for elevernes faglige, personlige og sociale udvikling. Ingen kan leve alene af kompetencer i dansk og matematik, som er ved at blive omdrejningspunktet for at holde skole.

Alle er gode til noget, men i den danske folkeskole er der ved at udvikle sig en skole, hvor fokus er på det, der kan testes og måles. Dannelse, opdragelse, elevernes motivation og virkelyst er svære at måle, men det gør dem ikke mindre vigtige. Elever skal opleve en skole, der både handler om fællesskab og faglighed, som giver mod på livet og alle dets muligheder.

Læg en Kommentar