Reformens paradokser bliver lærerens dilemma

Hvordan skal nationale mål om højere faglighed og kommunale mål om inklusion gå hånd i hånd? Problemet med reformen er ikke kun det hav af løse ender og selvfortolkninger, der skal til for at omsætte reformtankerne til virkelighedens verden. De centralt fastsatte mål, der medfører nye standardiseringer vil med tiden underminere respekten for den professionelle … Læs mere…