Den sidste time, før klokken ringer ind til en ny skole

Den folkeskole, som vi kender i dag skal ændres markant med folkeskolereformen, både når det gælder det organisatoriske, det strukturelle, på indholdssiden og i forhold til et nyt markant fokus på mål- og resultatstyring, de såkaldte nye nationale mål. Reformen indeholder langt fra en komplet opskrift på måden og midlerne til, hvordan målene opnås. Om … Læs mere…

Vil reformen ”Fagligt løft” sænke undervisningsniveauet?

I dag har Børne- og Undervisningsudvalget kaldt undervisningsminister Christine Antorini i åbent samråd om det videnskabelige belæg for folkeskolereformen. Reformen, som hedder et ”Fagligt løft” er en realitet, og lige nu afventer vi den eksakte ordlyd af den ændrede folkeskolelov. Spørgsmålet er, om reformen vil medføre et fagligt løft af eleverne eller om den i … Læs mere…