Den sidste time, før klokken ringer ind til en ny skole

Den folkeskole, som vi kender i dag skal ændres markant med folkeskolereformen, både når det gælder det organisatoriske, det strukturelle, på indholdssiden og i forhold til et nyt markant fokus på mål- og resultatstyring, de såkaldte nye nationale mål. Reformen indeholder langt fra en komplet opskrift på måden og midlerne til, hvordan målene opnås. Om … Læs mere…