Derfor anbefaler jeg et JA til OK15

”Parterne er enige om, at der skal fokus på skolernes – lærernes og skoleledernes – mulighed for at løse opgaven”. Dette er præamblet til bilaget om arbejdstid og tydeliggør aftaletekstens sigte. Jeg er ganske enig i dette fokus, for det har manglet mange steder i dette skoleår, men jeg vil gerne nuancere baggrunden for OK15 … Læs mere…