Det haster med en bedre læreruddannelse

En bedre og mere attraktiv læreruddannelse kan bidrage til at løse folkeskolens rekrutteringsudfordringer, skriver DLF’s Jeanette Sjøberg i et fælles debatindlæg med radikales Sofie Carsten Nielsen. I 2013 manglede 10,8 procent af ansatte i folkeskolens lærerstillinger en læreruddannelse. Tre år senere var tallet steget til 16,2 procent. Folkeskolen oplever stigende problemer med at finde uddannede … Læs mere…

Gør læreruddannelsen femårig, så vi sikrer dygtige lærere nu og i fremtiden

Mange uddannede lærere forlader folkeskolen i takt med, at kravene til lærerne stiger, mens tilliden til dem daler. Der er behov for at udvikle lærerprofessionen, og en kandidatuddannelse kan sikre et kvalitetsløft, skriver Danmarks Lærerforening i dette debatindlæg. Dygtige, veluddannede og engagerede lærere er den vigtigste forudsætning for, at folkeskolens elever får et højt udbytte … Læs mere…

En bedre læreruddannelse giver dygtigere elever

Lærerne er den faktor, der har størst betydning for elevernes udbytte af undervisningen. Et kvalitetsløft af uddannelsen er helt afgørende. Læreropgaven bliver mere og mere kompleks og omfattende med mange krav til lærere i nutidens folkeskole. Så mange forskelligartede krav, at det er svært at se disse kan fyldes ind i den nuværende uddannelse.I disse … Læs mere…

Lærere skal være kandidater i didaktik

Dygtige og engagerede lærere er den væsentligste forudsætning for elevernes udbytte af undervisningen. Derfor er det vigtigt, at lærere i folkeskolen har en solid uddannelsesbaggrund. Det kræver stor faglig viden, praktisk øvelse og teoretisk grundlag at være lærer. De faglige og pædagogiske valg, der træffes i skolen, skal kunne begrundes over for elever, kolleger, forældre … Læs mere…