Når lærere betaler inklusionsregningen

Mens vi venter på at finde de vise sten til at løse inklusionsopgaven skal vi sikre, at opgaven ikke skaber overbelastning og individualiseret skyldfølelse hos den enkelte lærer. Det er arbejdspladsens ansvar at løse inklusionsopgaven! Lærerne mærker i høj grad de mange aspekter af inklusionsopgaven helt ind under den professionelle fernis – både nu og … Læs mere…

Reformens paradokser bliver lærerens dilemma

Hvordan skal nationale mål om højere faglighed og kommunale mål om inklusion gå hånd i hånd? Problemet med reformen er ikke kun det hav af løse ender og selvfortolkninger, der skal til for at omsætte reformtankerne til virkelighedens verden. De centralt fastsatte mål, der medfører nye standardiseringer vil med tiden underminere respekten for den professionelle … Læs mere…