Når eleverne presses af den førte skolepolitik

Både elever og lærere kan mærke, at folkeskolen er under stort pres med den førte skolepolitik. I DLF har vi som vigtig skole- og uddannelsespolitisk aktør flere bud på løsninger, der kan udvikle skolen i en anden retning. Vi har med overstyringen af folkeskolen fået indført en ny OL-pædagogik, der har for meget fokus på … Læs mere…

Folkeskolen udgør en vigtig sammenhængskraft

Folkeskolen udgør en vigtig sammenhængskraft Lige nu står vi med en alvorlig opgave i Danmark, der handler om folkeskolens overlevelse. Folkeskolen er udfordret på mange områder. De senere år har skolebeslutninger været baseret på snævre, kortsigtede økonomiske rationaler og de er sjældent baseret på viden om, hvad der virker og fungerer i folkeskolen. Politikere er … Læs mere…

Folkeskolen er under forandring – derfor har vi brug for et folkeskole-ideal

Der er brug for at diskutere, hvad vi vil med folkeskolen. Derfor er Danmarks Lærerforening i gang med at lave et nyt folkeskole-ideal. Skolens værdigrundlag har været under forandring i de senere år. Dette er vi meget optagede af i Danmarks Lærerforening, og derfor er vi i gang med drøftelser og formulering af et folkeskoleideal, … Læs mere…