Lov 409

Lov 409 og reformen

Problemet med arbejdstiden er, at den fortsat reguleres ved Lov 409. Efter OK15 er det tydeligt, at Lov 409 ikke kun var ment som et indgreb, der skulle afslutte lockouten i 2013, for i så fald ville KL have overgivet loven til parterne til reel forhandling med muligheder for indgåelse af en ny arbejdstidsaftale. På trods af, at KL fastholdt loven blev arbejdstidsbilag 1.1. aftalt og der er nu et nyt fundament for aftaleindgåelse, hvor aftaler er blevet legitime. Der er nu etableret en aftalt position i stedet for en lovgivet situation. Det medfører givetvis ikke forbedrede arbejdsvilkår for medlemmerne alle steder, men vi må vurdere, hvor langt arbejdstidsbilaget kan udfoldes og anvendes og i næste periode. Disse erfaringer må bruges til at forberede OK18.

Reformen og Lov 409s decentralisering af magtesløsheden efterlader mange lærere i egne problemer på egen skole. Overladt til skoleledelserne, forvaltningerne og politikernes fortolkninger af den nye lov. Lige nu har medlemmerne mere brug for deres fagforening end nogensinde før. Lærerrollen er under stor forandring og det påvirker læreridentiteten, – hjerte og hjerne er simpelthen blevet amputeret under Lov 409, det er voldsomt opslidende og et frygtelig dilemma at være i.

Jeg vil fortsat og vedvarende påpege de problemer og områder, hvor skolerne, undervisningen og indsatsen ikke lever op til folkeskolelovens bestemmelser, både når det skyldes lov 409 og det snævre uddannelsessyn i reformen. Da jeg i sin tid læste hele forligsteksten var jeg rystet over, hvor lidt evidensbaseret praksis og veldokumenteret pædagogisk viden, der udgjorde grundlaget for reformen. Lærere kan komme til at kæmpe en uoverkommelig kamp med reformens modsatrettede elementer, som giver anledning til mange frustrationer i en hverdag, som bygger mere på politiske luftkasteller frem for de fagprofessionelles viden.