Derfor udfordres vi – og hvad der kan gøres

Vi udfordres på vigtige principper i DLF og fagbevægelsen

Vi udfordres for tiden på vigtige principper i DLF og fagbevægelsen. Derfor er et nuanceret syn på situationen helt afgørende, hvis vi skal arbejde på det, som vi kan ændre. Trods udfordringer både fra EU og landspolitisk, når det gælder den såkaldte ansvarlige politik, så skal vi lykkes med at sætte en anden dagsorden i fællesskab. Dette kræver både nye og gamle løsninger og ikke mindst, at vi er mange der sammen udtænker handlemuligheder. Her er medlemmerne en helt afgørende faktor, for det er dem, der er vejen til løsningerne. En fagforening er ikke et hus, men et handlerum. Det er derfor helt nødvendigt, at medlemmerne er engagerede, involverede og inddrages i beslutningerne, så vi alle arbejder for at opnå de samme mål.

Der er brug for flere handlemuligheder i DLF. KLs ageren i de senere år understreger i dén grad behovet for, at vi både har hurtige kommunikationsveje internt i DLF, men vi må også overveje nye aktionsformer, så vi kan manifestere og markere vores utilfredshed på nye måder. Ingen skal forledes til at tro, at vi bifalder de nye vilkår og rammer. Der skal tænkes i virkemidler, der kan bruges i skolen og i kommunerne, der får budskabet ud over rampen og vi skal vedvarende påpege og formidle de håbløse vilkår, som både lærerarbejdet og skolen lider under. Arbejdsgivernes centrale og ensidige styring skal ikke lykkes og vi må gøre, hvad der skal til for at dette ikke lykkes. Pænheden må vige, og vigtigheden af lærerarbejdet skal formuleres klart og tydeligt, så ingen er i tvivl.