Derfor er medlemmernes medbestemmelse vigtig

Fagforeningspolitik er en holdsport, ikke en enkeltmandspræstation

Politikken skal være tydelig. Medlemmer og tillidsvalgte skal kunne se, hvad vi arbejder på, så det er tydeligt for alle, hvad både middel og mål er. Medlemsinvolvering og inddragelse er vigtige, hvis vi ønsker at skabe sammenhold og handlemuligheder, hvor vi i fællesskab påpeger og gør opmærksom på de problemer og udfordringer, som vi oplever i hverdagen. Både beslutningsprocesserne og Hovedstyrelsen skal tættere på medlemmerne på arbejdspladserne.

Fagforeningspolitik er en holdsport, ikke en enkeltmandspræstation. Vi opnår bedre resultater sammen, end nogen af os kan gøre alene. Nok gør sammenhold stærk, men en tydelig politik, der er besluttet og udmøntet i fællesskab vil skabe et bedre DLF og dermed medvirke til at skabe bedre resultater.

Jeg vil koncentrere mig om det, som kan ændres både for og med medlemmerne.