”Svesken på disken”-prisen og andre initiativer

’Svesken på disken’ prisen

Jeg er medstifter af ’Svesken på disken’ prisen, som uddeles hvert år til debattører i medierne, som bidrager med vigtig viden om skoleforhold i debatten. “Sveskens venner” har til formål at få svesken på disken i folkeskoledebatten i Danmark. Specielt på baggrund af det seneste års forsøg på meningsmanipulation fra magtfulde politikere og folkeskolens arbejdsgiverorganisationer er der brug for et opråb. Vi synes, at Danmark fortjener en ærlig skoledebat med en åben dagsorden på et oplyst og reelt grundlag. Vi har fået nok af varm luft, spin, tågesnak, new speak, løgn og bedrag i den pædagogiske debat og i medierne. Vi er 5 lærere, der startede uddeling af prisen i februar 2014 efter begivenhederne i 2013. I år gik ytringsfrihedsprisen til Erik Schmidt, som blev overrakt af skuespilleren Flemming Jensen.

Medlemmer skal involveres

På kongressen 2014 havde jeg et skarpt indlæg af Hovedstyrelsens arbejde med strategier, hvor jeg efterspurgte, hvordan det bliver tydeligt for medlemmerne, hvad vi arbejder med i DLF. For mig at se skal strategier tage udgangspunkt i politikken, hvor vores principper omsættes til at være handleorienterede, men det er meget vigtigt, at medlemmerne er involveret i denne proces og kan se formålet med, hvorfor vi handler som vi gør. Medlemmerne skal kunne se formålet med strategier og hvordan de kan agere aktivt i hverdagen, for at vi i fællesskab kan opnå at præge udviklingen og skabe de resultater, som vi ønsker. Det førte konkret frem til beslutningen om de 5 indsatsområder i DLF.

Dannelsesdiskussionen

Gennem de sidste par år har jeg arbejdet hårdt for at sætte fokus på dannelsesdiskussionen og folkeskolens formål. Det handler bl.a. om at få forskellige interessenter med samme budskab til at mødes i netværk, for at skabe en større dagsorden. Dette har ført til samarbejde med tænketanken SOPHIA og bevægelsen SACRE, der har medvirket til, at jeg har holdt oplæg om dannelsens betydning på konferencer og deltaget i SOPHIAs skriveweekend, der netop har resulteret i hæftet ”Dannelsesskrifter – et nyt grundlag”.