Min arbejdsmetode

Efter 7 år i Hovedstyrelsen er der naturligvis sket meget. Her er et udvalg af mine resultater og min arbejdsmetode:

Solidt fagligt fundament og sparring med netværk/kollegaer

Mit arbejde i Hovedstyrelsen har i høj grad fokus på den hverdag, som medlemmerne står i. Efter 25 år som lærer analyserer jeg fortsat i forhold til, hvad der gavner læreren i klasseværelset og undervisningssituationen bedst. Når jeg reflekterer mig frem til løsninger, så er det stadig med mine kolleger i tankerne som udgangspunkt for, hvad de har brug for og ved at mødes med kolleger, for at høre deres mening.

Sammenhæng mellem mit bagland og Hovedstyrelsen

Jeg skaber sammenhæng mellem mit bagland og Hovedstyrelsen på flere måder. Før beslutninger skal tages i Hovedstyrelsen eller udvalg er jeg i kontakt med både mit kredsbagland samt med lærere i mit netværk, for at høre om deres erfaringer og stillingtagen, inden vi skal træffe beslutninger. Jeg mener at det er særdeles vigtigt, at medlemmerne i DLF kan se sig selv i de beslutninger, der tages og det kan jeg kun få at vide ved at spørge dem, det gælder – nemlig medlemmerne. Og da jeg af gode grunde ikke har erfaring og viden om alle pædagogiske aspekter, fag og problemstillinger er det oplagt at spørge dem, der har. Det er en vigtig del af medlemsdemokratiet i DLF, at lærerne bliver hørt og involverer sig i de beslutninger, som vi træffer i DLF.

Aktiv og kvalificeret i debat

Jeg har en klar og stærk stemme i Hovedstyrelsen, både når det gælder mine synspunkter, men også i forhold til at byde ind med løsninger og være handleorienteret. På trods af et stærkt engagement i fagforeningen, mener jeg også at evne et nuanceret syn på skolen, som er nødvendigt i en omstillingstid. Jeg får fremført mine synspunkter i alle de fora, hvor jeg deltager, bl.a. konferencer, debatter, radioprogrammer osv. Jeg har skrevet en hel del indlæg til dagblade og blogs bl.a. om reformen og hvilke konsekvenser den har for lærere, elever og skolen. Min styrke er uden tvivl min lyst og grundighed til at sætte mig ind i stofområder, som jeg bruger til at udarbejde grundige analyser af en given situation, hvilket ofte er med til at kvalificere debatter i både Hovedstyrelsen og Skole- og Uddannelsespolitisk udvalg.

Hvad har jeg arbejdet for de sidste 7 år:

Ved lockouten i 2013 gik jeg foran både i Hovedstyrelsen og i BLF, hvad gælder det aktivistiske, handlemod og aktivitetsseminarer for medlemmerne, da jeg tror på, at medlemmernes involvering og handlekraft er helt afgørende, hvis vi skal lykkes med vores dagsordener.

Jeg har gennemanalyseret alle dele af reformudspillet og de efterfølgende lovforslag, for at præge og oplyse om reformens mange paradokser og de konsekvenser, som reformen får på kort og lang sigt. Dette har jeg både skrevet indlæg og holdt oplæg om.

Se min power-point med mit oplæg om reformens paradokser, der er til fri afbenyttelse

Principielt er jeg imod egenfinansiering af efter- og videreuddannelse, da det er skolens opgave at sikre, at vilkårene er i orden, når skolen har behov for kompetenceuddannet personale. Dette princip er fortsat gældende i DLF.

Formålsdiskussionen og lærernes metodefrihed er meget vigtig, fordi det ikke skal lykkes bureaukrater at ødelægge folkeskolens virke og formål og den begyndende afprofessionalisering af lærerne. Derfor gik jeg all in i arbejdet i Rådgivningsgruppen for Fælles Mål i 2017 og det har ført til gode resultater med de nye anbefalinger omkring Fælles Mål og læringsplatforme i 2018. Jeg har rejst rundt i hele landet for at udbrede budskabet om den nye didaktiske frihed til lærerne.

Desuden har jeg fra 2015 til 2019 gjort mig store anstrengelser for at lykkes med udarbejdelsen af et folkeskoleideal i DLF. Det har ført mig rundt til alle egne af landet, fordi det har været vigtigt at inddrage alle interesserede i processen og indholdet. Det har været en fornøjelse og det er indbegrebet af en involverende fagforening, der inddrager alle niveauer af foreningen. En spændende og vigtig opgave, som har vist os at vi kan være dagsordensættende på mange måder – og jeg er stolt af resultatet!

Jeg arbejdet utrætteligt for at bevare 10. klasse som folkeskoletilbud og medvirket til at skabe en 10. klasse alliance, hvor 18 organisationer er gået sammen for at tage kampen sammen.

En ny læreruddannelse, flersprogspolitik, konkrete inklusionsanbefalinger og et debatudspil om præstationskultur er alt sammen indsatser, som jeg aktivt har igangsat og fået ud over rampen.

Derudover er det blevet til 70-80 indlæg  fra mit skrivehus i diverse medier om vores holdninger til skole- og uddannelsespolitikken. Vi har sat mange dagsordener og det nytter at blande sig i debatten.

En vigtig opgave for mig har været at stille spørgsmålstegn ved DLFs udvikling, for vi er nødt til at forholde os til, hvilket DLF vi ønsker i en forandringstid, og hvordan vi bliver dygtige nok til at håndtere nye udfordringer.

Jeg har sat mine aftryk på politikken, principperne og forsøgt at konkretisere strategierne.