Når eleverne presses af den førte skolepolitik

Både elever og lærere kan mærke, at folkeskolen er under stort pres med den førte skolepolitik. I DLF har vi som vigtig skole- og uddannelsespolitisk aktør flere bud på løsninger, der kan udvikle skolen i en anden retning. Vi har med overstyringen af folkeskolen fået indført en ny OL-pædagogik, der har for meget fokus på … Læs mere…

Her er fem konsekvenser af kommercialiseringen af folkeskolen

Når magten fjernes fra de folkevalgte og fagprofessionelle og i stedet går til private beslutningstagere, mister vi muligheden for indflydelse på både fagligt indhold, didaktik og pædagogik, skriver Jeanette Sjøberg fra Danmarks Lærerforening. I Danmark ser vi en stigende markedsliggørelse af skole- og uddannelsesområdet. Det er næppe en overraskelse, for udviklingen finder sted verden over, … Læs mere…

Testkultur medvirker til usund præstationskultur

Danmark er et af de lande, der tester mest. Det viser en undersøgelse fra EU’s informationsnetværk Eurydice om de europæiske landes brug af test i grundskolen. Langt de fleste børn og unge trives i folkeskolen, men desværre viser nylige undersøgelser, at flere børn og unge rammes af mentale sundhedsproblemer, og at problemet er støt stigende. … Læs mere…

Anbefaling af Jeanette Sjøberg til hovedstyrelsen

Jeanette er meget vidende og kompetent. Hun har gennem sit arbejde i hovedstyrelsen og som formand for undervisningsudvalget vist, at hun kan skabe politik der nytter. Hun arbejder ihærdigt og målrettet på, at de politiske beslutninger skal blive til konkrete handlinger til gode for medlemmerne. I mødet med Jeanette er man ikke i tvivl om … Læs mere…

Lad os indføre selvforglemmelse i skolen frem for præstationspres

Det er, som om der er opstået en ideologi om, at alle elever skal præstere hele tiden. Derfor er der brug for at genskabe balancen og indføre rum i skolen, hvor der ikke er fokus på målstyring og selvevaluering, skriver Jeanette Sjøberg fra Danmarks Lærerforening. Flere undersøgelser peger på, at et stigende antal børn og … Læs mere…

Folkeskolen udgør en vigtig sammenhængskraft

Folkeskolen udgør en vigtig sammenhængskraft Lige nu står vi med en alvorlig opgave i Danmark, der handler om folkeskolens overlevelse. Folkeskolen er udfordret på mange områder. De senere år har skolebeslutninger været baseret på snævre, kortsigtede økonomiske rationaler og de er sjældent baseret på viden om, hvad der virker og fungerer i folkeskolen. Politikere er … Læs mere…

Fra talerstolen: Nej tak til standarder

Lærere og deres faglige organisation bør altid være aktivt og direkte involverede i udviklingen af et lands skole- og uddannelsespolitik. Det kæmper vi for hjemme – det kæmper vi for ude. Universelle pædagogiske uddannelsesstandarder og koncepter hører ikke hjemme i en nordisk skoletradition. Vi vil ikke have dem, selv om andre kan ønske dem af … Læs mere…

Tillykke til to særlig vigtige ministre

Kære Pernille Rosenkrantz-Theil og Ane Halsboe-Jørgensen Et stort tillykke til jer begge med de nye ministerposter på to vigtige og unikke områder. Vi skaber mennesker i skolen. Folkeskolen er børnenes skole, hvor man anerkender og udfordrer dem både individuelt og i fællesskab. At lykkes som menneske handler både om viden og færdigheder, men lige så … Læs mere…

Drop præstationskultur og giv plads til dannelse i folkeskolen

En femtedel af de unge føler sig pressede. Folkeskolen skal ikke handle om at præstere og sammenligne, men om at mestre, skriver Yildiz Akdogan (S) og Jeanette Sjøberg. Alle børn har ret til en tryg barndom, og det er afgørende, at vi sikrer en folkeskole, hvor alle elever trives i hverdagen. Elevernes trivsel hænger tæt … Læs mere…