Praktisk om Hovedstyrelsesvalget

INDEN VALGET: Alle kandidater skal aflevere en stillerliste med opgivelse af 2 suppleanter og mellem 20 og 50 stillere. Suppleanter og stillere er anbefalere for kandidaten. Mine suppleanter er kredsformand Jeppe Dehli fra Gentofte Lærerforening og kredsstyrelsesmedlem fra Albertslund Lærerforening. Stillerne er en skøn forening af gode lærere og tillidsvalgte i DLF.

HVORNÅR: Valget finder sted fra den 21.11. til den 3.12 2019, hvor alle medlemmer af DLF stemmer. Det er et landsvalg, så alle medlemmer må stemme på alle kandidater.

HVORDAN: Det foregår med en elektronisk afstemning. Fagbladet Folkeskolen bringer et indstik i bladet til november om, hvordan afstemningen foregår og med kandidaternes valggrundlag. Hvert medlem har 18 stemmer, som de kan placere enten på én kandidat eller fordele dem på flere kandidater (fx 9 + 9).

VIGTIGT VED AFSTEMNINGEN: Arbejd for at sikre en høj stemmeprocent på din arbejdsplads. Jo højere stemmeprocent, jo større chance har jeg (og andre) for at blive valgt.

SPÆNDINGEN STIGER: Valget til Hovedstyrelsen er kun blevet mere spændende i og med, at vi bliver flere og flere kandidater, samt det blev besluttet på DLFs kongres at nedsætte Hovedstyrelsens størrelse fra 25 til 23. Der bliver bogstaveligt talt kamp om pladserne, særligt i Københavnsområdet.

HVORDAN KAN DU HJÆLPE: Ved at anbefale mig og sprede budskabet. På min hjemmeside ligger der en PDF-folder, der er lige til at printe ud til kollegerne og hvor du ellers kommer. Spred den gerne på lærerværelserne. Se her:

http://xn--jeanettesjberg-zqb.dk/hovedstyrelsesvalg/hjaelp-mig-med-at-sprede-budskabet/

Man kan se mere om de forskellige kandidater på folkeskolen.dk. Her er også fra indlæg fra mig om, hvad jeg vil de næste fire år. Se her:

http://www.folkeskolen.dk/569419/kandidat-til-hovedstyrelsesvalget-i-dlf

DE SOCIALE MEDIER ER VIGTIGE: De sociale medier kan helt klart noget, som skal bruges konstruktivt, da man her kan nå ud til langt flere end eget netværk.

På Facebook ( jeanette.sjoberg.1@facebook.com)) har jeg både en personlig side og en offentlig side. Her lægges løbende nye opdateringer ud, der beskriver mit arbejde, men også forskellige nyheder som en slags public service til medlemmer. Det vil være en stor hjælp, hvis du vil like og dele opslag.

På Twitter (@jes_sjoberg) er det godt med ”foretrukne” og ”retweets”, så budskaberne når længere ud og flere kan dele og kommentere tweets.