Det står jeg for- sådan er jeg

Handlingsorienteret

At være lærer er verdens bedste job, når rammerne er i orden. Min styrke er mit stærke fagforeningshjerte, men også evnen til at revurdere fagforeningens rolle i en trængt tid, og modet til at se nye løsninger og handlemuligheder. En fagforening er ikke et hus, men et handlerum. Og det dér med handlerummet – det tager jeg meget bogstaveligt. Jeg koncentrerer mig altid om de kampe, som spilles her og nu – og ikke dem, som allerede er tabt eller vundet. Jeg arbejder med samme ildhu i både små og store sager. Hårdt arbejde skaber faktisk handlemuligheder, fordi det giver viden og indsigt, som kan bruges i mange sammenhænge. Hvis man ønsker ændringer må man starte med sig selv og tage første skridt.

Inddragelse & medbestemmelse

Jeg skaber sammenhæng og bygger bro mellem det daglige arbejde på skolerne og Hovedstyrelsen på flere måder. Før beslutninger skal tages i Hovedstyrelsen eller udvalg er jeg i kontakt med både mit kredsbagland samt med lærere i mit netværk, for at høre om deres erfaringer og stillingtagen, inden vi skal træffe beslutninger. Som politikere skal vi involveres os i medlemmernes hverdag. Det er altafgørende, at medlemmerne i DLF kan se sig selv i de beslutninger, der træffes.

Partipolitisk uafhængig

Jeg er ikke medlem af et politisk parti. Og sådan mener jeg også, det skal være, når man er fagligpolitisk valgt i partipolitisk uafhængig forening. Som fagforening må man være parat til at ”shoppe rundt” blandt de politiske partier for at sikre størst mulig indflydelse på beslutningsprocesserne. Medlemmerne skal aldrig være i tvivl om, at jeg kun arbejder for deres sag.