Det siger andre om mig


Bastian

Når Jeanette Sjøberg taler om og ytrer sig omkring det faglige arbejde, er det tydeligt, at hun brænder for det.

Igennem sit faglige arbejde, lokalt som nationalt, har Jeanette altid kæmpet for lærernes rettigheder og muligheder for at udføre deres arbejde bedst muligt.

Altid bygger hendes arbejde på en professionel og saglig begrundet argumentationsplatform, hvor hun til stadighed holder sig ajour med det politiske som det forskningsmæssige indenfor uddannelse og læring.

Når Jeanette orienterer sig i sit bagland, sker det både gennem forespørgsler og inddragelse, men bestemt også gennem praktiske oplevelser og erfaringer.

Hun besøger lærerteams og skoler, for på denne måde at danne sig et så realistisk billede som overhovedet muligt, for det arbejde, som hun brænder for.

Fødderne har Jeanette stadig fast forankret i den praktiske hverdag, hvor lærerne befinder sig – og hun er på baggrund af især dette; ikke bange for at stå fast ved sine meninger.

Hun er den mest reelle og oplagte kandidat at stemme på til Hovedstyrelsen.

Bastian Kuke Larsen, Måløvhøjskole, Ballerup


Ulla Erlandsen

Jeg anbefaler, at du til hovedstyrelsesvalget stemmer på Jeanette fordi:

Jeanette i sit arbejde i Hovedstyrelsen i denne periode har udvist et kæmpe engagement, hun er vedholdende, analyserende og arbejder målrettet. Jeg mener derfor, at Jeanette skal have muligheden for at udnytte de erfaringer og kvalifikationer, hun har erhvervet sig i endnu en valgperiode.

Det er min opfattelse, at Jeanette er et rigtig godt kort i Hovedstyrelsen, og hun vil på sædvanlig vis bidrage med sit grundige benarbejde. Jeanette har som næstformand i Ballerup tæt kontakt til skolehverdagen og lærerne. Jeanette lytter og engagerer sig i baglandet og har med den baggrund et bredt kendskab til de udfordringer lærerne konkret står med.

Jeg kender Jeanette fra vores hovedstyrelsesformøder og fra vores samarbejde mellem de forpligtende samarbejder Hovedstaden Øst og Vest. Jeg er imponeret over den ildhu og den arbejdsomhed Jeanette udviser.

Jeanette sætter sig grundigt ind i alle Hovedstyrelsens mange forskellige arbejdsopgaver, analyserer og er ikke bange for klart at udtrykke sine holdninger – også når de går på tværs af andres og handle på dem.

Jeanette er løsnings- handlings – og fællesskabsorienteret. Hun har et ægte fagforeningshjerte, hun arbejder for at skabe løsninger, engagement er hendes grundstof.

Ulla Erlandsen, formand for Amagerkredsen, Dragør og Tårnby, kreds 13

 

Jens Lunden

 

Jeanette er meget vidende og kompetent. Hun har gennem sit arbejde i hovedstyrelsen vist, at hun kan skabe politik der nytter. Hun arbejder ihærdigt og målrettet på, at de politiske beslutninger skal blive til konkrete handlinger til gode for medlemmerne.

I mødet med Jeanette er man ikke i tvivl om hendes engagement. Hun har en fantastisk stor arbejdsevne og arbejdsradius. Særlig imponerende har det været at følge Jeanette i arbejdet med de områder af DLF’s politik, der ikke er så synlige i den daglige debat. Hun går andre veje og dykker ned i områder, der kan være svære at definere – og at have lette holdninger til.

I debatten om folkeskolereformen og dens paradokser er Jeanette en stærk stemme. Hun formår at sætte dannelse og uddannelse på dagsordenen på en overbevisende måde. Hun har fingeren på pulsen vedrørende forskning og er overordentlig velorienteret. Jeanette har som medlem af skole- og uddannelses politisk udvalg under hovedstyrelsen, bl.a. været med til at vædre ministeriets ensretning af læreruddannelsen mod læringsmålstyret undervisning.

Jeanette er tæt på medlemmerne. Hun mener, at større medlemsinvolvering i udformning af DLF’s politik er nødvendig for foreningens styrke og handlekraft. Jeanette er meget aktiv i at opsøge kontakt med medlemmerne på møder rundt omkring i landet og på de sociale medier.

Jeanette lytter og tager medlemmernes ideer og bekymringer med i hovedstyrelsesarbejdet.

Jeanette er en stærk fagpolitisk person. Hun ved, at arbejdet i hovedstyrelsen skal være med det enkelte medlems arbejdssituation for øje. Særlig de vilkår som arbejdstidsreglerne har givet lærerne.

Vi har brug for Jeanettes stemme og ikke mindst hendes engagerede arbejde i hovedstyrelsen.

Her vil hun fortsat kunne være en vægtig repræsentant for medlemmerne både i hovedstaden og i resten af landet.

Min bedste anbefaling til valget til hovedstyrelsen er derfor at stemme på Jeanette Sjøberg.

 

Jens Lunden, formand for Herlev Lærerforening, kreds 23