Lad os indføre selvforglemmelse i skolen frem for præstationspres

Det er, som om der er opstået en ideologi om, at alle elever skal præstere hele tiden. Derfor er der brug for at genskabe balancen og indføre rum i skolen, hvor der ikke er fokus på målstyring og selvevaluering, skriver Jeanette Sjøberg fra Danmarks Lærerforening. Flere undersøgelser peger på, at et stigende antal børn og … Læs mere…

Her er fem konsekvenser af kommercialiseringen af folkeskolen

Når magten fjernes fra de folkevalgte og fagprofessionelle og i stedet går til private beslutningstagere, mister vi muligheden for indflydelse på både fagligt indhold, didaktik og pædagogik, skriver Jeanette Sjøberg fra Danmarks Lærerforening. I Danmark ser vi en stigende markedsliggørelse af skole- og uddannelsesområdet. Det er næppe en overraskelse, for udviklingen finder sted verden over, … Læs mere…

Drop præstationskultur og giv plads til dannelse i folkeskolen

En femtedel af de unge føler sig pressede. Folkeskolen skal ikke handle om at præstere og sammenligne, men om at mestre, skriver Yildiz Akdogan (S) og Jeanette Sjøberg. Alle børn har ret til en tryg barndom, og det er afgørende, at vi sikrer en folkeskole, hvor alle elever trives i hverdagen. Elevernes trivsel hænger tæt … Læs mere…

Det haster med en bedre læreruddannelse

En bedre og mere attraktiv læreruddannelse kan bidrage til at løse folkeskolens rekrutteringsudfordringer, skriver DLF’s Jeanette Sjøberg i et fælles debatindlæg med radikales Sofie Carsten Nielsen. I 2013 manglede 10,8 procent af ansatte i folkeskolens lærerstillinger en læreruddannelse. Tre år senere var tallet steget til 16,2 procent. Folkeskolen oplever stigende problemer med at finde uddannede … Læs mere…

En fri undervisning skal lære eleverne at tænke selv

En af skolens vigtigste opgaver er at sætte eleverne fri til at tænke selv. Det kræver en fri undervisning uden den detailstyring, som er ved at amputere folkeskolen. Hvad enten vi er forældre, elever, lærere, ledere eller politikere, har vi ønsker for folkeskolen. Folkeskolen har i en årrække været underlagt store forandringer, der har kunnet … Læs mere…

Drømmen om didaktisk frihed er ved at blive til virkelighed

Alle i Rådgivningsgruppen vedr. Fælles Mål har gjort deres ypperste gennem en lang vinter og et dramatisk forår, hvor viljen og ønsket om en bedre folkeskole har været drivkraften. Engang var det mit håb, at vi igen en dag ville komme der til, hvor lærerne ville få faglig og didaktisk frihed til at tilrettelægge god … Læs mere…

Når lærere betaler inklusionsregningen

Mens vi venter på at finde de vise sten til at løse inklusionsopgaven skal vi sikre, at opgaven ikke skaber overbelastning og individualiseret skyldfølelse hos den enkelte lærer. Det er arbejdspladsens ansvar at løse inklusionsopgaven! Lærerne mærker i høj grad de mange aspekter af inklusionsopgaven helt ind under den professionelle fernis – både nu og … Læs mere…

En livsbekræftende folkeskole med stærke rødder og fremtidshåb

Det vigtige spørgsmål lige nu er, hvordan skaber vi en livsbekræftende folkeskole med stærke rødder og fremtidshåb for alle. Lige nu er skolen præget af en styringsdagsorden, der gennemsyrer og overgår de stærke rødder, der er udviklet over flere hundrede år. Vi skal passe på, at vi ikke er ved at aflive den danske skoletradition … Læs mere…

Supernovaeffekten – når arbejdspres slukker for ildsjælene

Jeg møder dagligt offentlige ansatte, der henvender sig, fordi arbejdspresset er eksplosivt stigende. På det lokale fagforeningskontor gør vi, hvad vi kan for at hjælpe medlemmerne, men løsningerne skal findes andet sted – nemlig ved problemets rod.  Vi taler om offentlige ansatte, der brænder for deres vigtige job med mennesker. Ildsjæle, der er drevet af … Læs mere…