Folkeskolen udgør en vigtig sammenhængskraft

Folkeskolen udgør en vigtig sammenhængskraft Lige nu står vi med en alvorlig opgave i Danmark, der handler om folkeskolens overlevelse. Folkeskolen er udfordret på mange områder. De senere år har skolebeslutninger været baseret på snævre, kortsigtede økonomiske rationaler og de er sjældent baseret på viden om, hvad der virker og fungerer i folkeskolen. Politikere er … Læs mere…

Testkultur medvirker til usund præstationskultur

Danmark er et af de lande, der tester mest. Det viser en undersøgelse fra EU’s informationsnetværk Eurydice om de europæiske landes brug af test i grundskolen. Langt de fleste børn og unge trives i folkeskolen, men desværre viser nylige undersøgelser, at flere børn og unge rammes af mentale sundhedsproblemer, og at problemet er støt stigende. … Læs mere…

Fra talerstolen: Nej tak til standarder

Lærere og deres faglige organisation bør altid være aktivt og direkte involverede i udviklingen af et lands skole- og uddannelsespolitik. Det kæmper vi for hjemme – det kæmper vi for ude. Universelle pædagogiske uddannelsesstandarder og koncepter hører ikke hjemme i en nordisk skoletradition. Vi vil ikke have dem, selv om andre kan ønske dem af … Læs mere…

Gode liv kommer ikke af sig selv

Hvis vi ønsker at bevare folkeskolen, må besparelser og underprioritering af folkeskolen stoppes. Derfor er det vigtigt, hvordan du stemmer ved et kommende folketingsvalg. Vi er tæt på forårets største festdag, nemlig 1. maj og dét folketingsvalg, som alle har ventet på længe. Det har stor betydning, hvordan vi bruger både vores festdag og vores … Læs mere…

OK18: Jeres vilkår er vores velfærd

OK18 er på flere måder ved at ændre det politiske billede i Danmark. Befolkningen viser med al tydelighed, at der ikke kan eller skal presses mere – hverken i form af nedskæringer eller i forhold til yderligere forringelser af offentlige ansattes vilkår. Der er opbakning til de partier, der såvel i ord som handling ønsker … Læs mere…

Vi skal genvinde de unges respekt for hændernes viden

Uddannelsespolitikken kan ikke alene løse manglen på faglært arbejdskraft. Det forudsætter, at der ligeledes sker forbedringer på mange forskellige politiske områder, hvis vi ønsker flere unge vælger erhvervsuddannelserne. Det er tid til handling, hvis vi ønsker at genvinde de unges respekt for hændernes viden. Alle råber på flere faglærte for tiden og forskellige analyser viser, at der … Læs mere…

Sjøbergs skoletænketank om spændetrøjer og god undervisning

Ud med spændetrøjen og ind med god undervisning På en konference i sidste uge, sagde undervisningsminister Riisager følgende: ”Dygtigere lærere er den enkeltstående faktor, der har størst indflydelse på elevernes udbytte af undervisningen”. Det er ikke bare et klarsyn for en politiker, men en konstatering baseret på et grundigt litteraturstudie fra Rambøll, der har fundet … Læs mere…

Sjøbergs skoletænketank om didaktik frem for teknik, tak!

Det er lærerne, der skal styre systemet og ikke systemet, der skal styre lærerne Der er for nylig udarbejdet to rapporter, der er værd at kigge nærmere på, trods deres forskellighed. Den ene er en erfaringsopsamling fra EVA ”Implementering af læringsplatforme” om arbejdet med platforme. Grundlaget er 11 skoler fordelt på 6 kommuner. Den anden … Læs mere…

Sjøbergs skoletænketank om demokrati

Vi insisterer på demokrati i og om skolen Politiseringen af folkeskolen og hele uddannelsestænkningen er ved at tage overhånd. Der tales entydigt om, hvad elever har brug for af kompetencer i fremtidens globaliserede konkurrencesamfund, men hvad har de egentlig brug for for at være mennesker – lige nu og her? Skolen har en vigtig rolle, … Læs mere…