Anbefaling af Jeanette Sjøberg til hovedstyrelsen

Jeanette er meget vidende og kompetent. Hun har gennem sit arbejde i hovedstyrelsen og som formand for undervisningsudvalget vist, at hun kan skabe politik der nytter. Hun arbejder ihærdigt og målrettet på, at de politiske beslutninger skal blive til konkrete handlinger til gode for medlemmerne. I mødet med Jeanette er man ikke i tvivl om … Læs mere…

Når eleverne presses af den førte skolepolitik

Både elever og lærere kan mærke, at folkeskolen er under stort pres med den førte skolepolitik. I DLF har vi som vigtig skole- og uddannelsespolitisk aktør flere bud på løsninger, der kan udvikle skolen i en anden retning. Vi har med overstyringen af folkeskolen fået indført en ny OL-pædagogik, der har for meget fokus på … Læs mere…

Tillykke til to særlig vigtige ministre

Kære Pernille Rosenkrantz-Theil og Ane Halsboe-Jørgensen Et stort tillykke til jer begge med de nye ministerposter på to vigtige og unikke områder. Vi skaber mennesker i skolen. Folkeskolen er børnenes skole, hvor man anerkender og udfordrer dem både individuelt og i fællesskab. At lykkes som menneske handler både om viden og færdigheder, men lige så … Læs mere…

Gør læreruddannelsen femårig, så vi sikrer dygtige lærere nu og i fremtiden

Mange uddannede lærere forlader folkeskolen i takt med, at kravene til lærerne stiger, mens tilliden til dem daler. Der er behov for at udvikle lærerprofessionen, og en kandidatuddannelse kan sikre et kvalitetsløft, skriver Danmarks Lærerforening i dette debatindlæg. Dygtige, veluddannede og engagerede lærere er den vigtigste forudsætning for, at folkeskolens elever får et højt udbytte … Læs mere…

Er personlighedstest på vej ind i folkeskolen?

En ny test, der skal måle på elevers personlige og sociale færdigheder, er under udvikling. Det er vigtigt, at vi diskuterer konsekvenserne, inden testen for alvor indføres i skolen. Elever måles og vejes som aldrig før i skolen, og trods den begyndende bevågenhed om de mange test, karakterer og målingers mere negative konsekvenser er et … Læs mere…

Flere fagtimer og kortere skoledag har intet med sort skole at gøre

Det er forkert at tro, at den korte skoledag vil resultere i en ’sortere skole’. Tværtimod vil den give mere luft i hverdagen, som både lærere og elever efterspørger. Når Information i en analyse den 12. septemberskriver, at regeringens forslag om at skære tre timer af den understøttende undervisning og indføre 1,2 timer i naturfag … Læs mere…

IT har handlet for meget om udstyr og for lidt om kvalitet

En ny evalueringsrapport viser, at lærerne bruger mere IT i undervisningen. Men vi skal have mere fokus på, hvordan vi sikrer, at de nye værktøjer skaber kvalitet, mener Jeanette Sjøberg, formand for Undervisningsudvalget i DLF. IT i folkeskolen har handlet for meget om indkøb af iPads, læringsplatforme og elektroniske tavler og for lidt om, hvordan … Læs mere…

OK18: Jeres vilkår er vores velfærd

OK18 er på flere måder ved at ændre det politiske billede i Danmark. Befolkningen viser med al tydelighed, at der ikke kan eller skal presses mere – hverken i form af nedskæringer eller i forhold til yderligere forringelser af offentlige ansattes vilkår. Der er opbakning til de partier, der såvel i ord som handling ønsker … Læs mere…

10. klasse skal åbne unges muligheder – ikke lukke dem

Mange elever vil blive efterladt på perronen, hvis 10. klasse flyttes til erhvervsskolerne. Af Jeanette Sjøberg, formand for Undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening og Torben Vind Rasmussen, næstformand for Efterskoleforeningen Alle kender én, der går i 10. klasse. Måske ens eget barn eller en søn eller datter til familie eller venner. Nogle finder en spændende efterskole, … Læs mere…