Testkultur medvirker til usund præstationskultur

Danmark er et af de lande, der tester mest. Det viser en undersøgelse fra EU’s informationsnetværk Eurydice om de europæiske landes brug af test i grundskolen.

Langt de fleste børn og unge trives i folkeskolen, men desværre viser nylige undersøgelser, at flere børn og unge rammes af mentale sundhedsproblemer, og at problemet er støt stigende. Vi ved, at nye generationer er under pres. Nogle under voldsomt pres. Det er ikke kun vejen gennem uddannelsessystemet, der skaber mistrivsel, desværre peger flere faktorer på, at det er skolen, dens dokumentationskrav og struktur, der er direkte medvirkende årsag.

Børn, som bliver bedømt hele livet, ser ud til at være dem, der har det værst. Ifølge forskerne på Aalborg Universitet Iben Nørup og Betina Jacobsen ses en stigning i dårlig trivsel, som er fuldstændig sideløbende med indførelsen af omfattende test. De børn, som er blevet testet hele deres liv, er også de børn, som har dårligere mistrivsel/mental sundhed. Det er tankevækkende. For det handler ikke kun om særligt udsatte grupper eller socialklasser, men om hele midtergruppen fra alle slags hjem.

Det er dybt paradoksalt, at testsystemet er ved at blive en del af dansk undervisning og skoletradition. Pædagogiske test er et vigtigt arbejdsredskab for lærerne i deres tilrettelæggelse af undervisningen, men det er på høje tid at kaste et kritisk blik på testkulturen, og hvad de unødvendige test har af konsekvenser for eleverne.

Skolen skal være en beskyttelsesfaktor, der øger chancerne for et godt og velfungerende liv. I dansk skoletradition har vi haft fokus på dannelse og formålet med at drive skole, og den tradition bør fortsætte. Derfor er det vigtigt, at vi får vendt udviklingen, så både skoleglæde og livsglæde er alle elever forundt.

Det seneste årti har strømmen af tiltag og accountabilitytankegang medvirket til, at elever i højere grad oplever pres og mistrivsel. Der er brug for vilje, handling og kollektive løsninger, der ændrer nuværende struktur og kultur i skolen. Trivselsarbejdet må prioriteres frem for at måles. Skab fokus på mestring frem for præstationer. Kast et kritisk blik på brug af karakterer og test, fjern al unødvendig brug. Vi kan og skal gøre op med de tiltag, der medfører en usund sammenlignings- og præstationskultur, så vi får en folkeskole, hvor man øver mere og bedømmer mindre. Det vil være sundt for alle.

Dette indlæg er bragt på fagbladet Folkeskolen.dk den 15. august 2019

Læg en Kommentar