Sjøbergs skoletænketank om demokrati

Vi insisterer på demokrati i og om skolen

Politiseringen af folkeskolen og hele uddannelsestænkningen er ved at tage overhånd. Der tales entydigt om, hvad elever har brug for af kompetencer i fremtidens globaliserede konkurrencesamfund, men hvad har de egentlig brug for for at være mennesker – lige nu og her?

Skolen har en vigtig rolle, når det gælder folkelig politisk opdragelse. Som Hal Koch sagde: ”Man opdrager bedst til demokrati ved selv at leve i et demokrati”. Det ser desværre ud til, at mens vi som lærere værner om elevernes ret til at opleve demokratisk ånd i skolen, ses der stærke tendenser på at uddannelsespolitikken bliver mere og mere demokrati- og åndsforladt.

Politikerne har øje på økonomien, lærerne har øje for eleven. Der tegner sig et billede af, at politikernes ønske om styring støder sammen med lærernes ønske om at drive god skole. Det demokratiske underskud i og om skolen mærkes tydeligt, bl.a. ved at flere og flere lærere efterlyser indflydelse på arbejdet samt at blive hørt omkring vigtige beslutninger i skolen, der har direkte relevans for udførelsen af arbejdsopgaverne.

Børn og unge skal opleve medbestemmelse og demokrati i skolen, og derfor er det en vigtig opgave for os som lærere at sørge for, at demokratiet om skolen virker. Men hvordan gør man det i en tid, hvor politiske beslutninger træffes hen over hovedet på folk?

Demokrati er ligeledes, at børn og unge oplever at mødes i fællesskaber, hvor der er respekt og accept af hinandens ligheder og forskelligheder. Dem du kender, frygter du ikke, så det er måske på tide at genetablere tolerance og frisind i en verden, hvor fordomme om de andre bruges til at skabe både frygt og forskelsbehandling – både herhjemme og i den hastigt globaliserende verden. Alle elever skal både opleve skolens demokrati og den folkelige politiske opdragelse, der skal forberede dem til livet både i og udenfor skolen.

Samfundsmæssigt set er den demokratiske debat udfordret i disse år, men hvis skolen skolens virke skal være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati, så har vi en essentiel rolle som lærere i at skabe og deltage i debatten om udviklingen af folkeskolen, såvel som af samfundet.

En af vores fornemmeste opgaver i den danske skole er at lære eleverne, at det er vigtigere at følge sin egen tvivl frem for andres tro. Det er grundtanken bag en skole med åndsfrihed og et samfund med frihed og folkestyre.

Sapere aude!

 

 

2 tanker om “Sjøbergs skoletænketank om demokrati

  1. Hvor har du ret! Alt for mange af mine kollegaer har nok i at knokle sig igennem dagen. De føler sig ikke hørt. Hvordan mon deres elever så har det.
    Vi skal have kampgejsten tilbage og kæmpe for ikke bare folkeskolens demokrati, men hele samfundets.

Læg en Kommentar