Anbefaling af Jeanette Sjøberg til hovedstyrelsen

Jeanette er meget vidende og kompetent. Hun har gennem sit arbejde i hovedstyrelsen og som formand for undervisningsudvalget vist, at hun kan skabe politik der nytter. Hun arbejder ihærdigt og målrettet på, at de politiske beslutninger skal blive til konkrete handlinger til gode for medlemmerne.

I mødet med Jeanette er man ikke i tvivl om hendes engagement. Hun har en fantastisk stor arbejdsevne og arbejdsradius. Særlig imponerende har det været at følge Jeanette i arbejdet med de områder af DLF’s politik, der ikke er så synlige i den daglige debat. Hun går andre veje og dykker ned i områder, der kan være svære at definere – og at have lette holdninger til.

I debatten om folkeskolereformen og dens paradokser er Jeanette en stærk stemme. Hun formår at sætte dannelse og uddannelse på dagsordenen på en overbevisende måde. Hun har fingeren på pulsen vedrørende forskning og er overordentlig velorienteret.  

Jeanette er tæt på medlemmerne. Hun mener, at større medlemsinvolvering i udformning af DLF’s politik er nødvendig for foreningens styrke og handlekraft. Jeanette er meget aktiv i at opsøge kontakt med medlemmerne på møder rundt omkring i landet og på de sociale medier.

Jeanette lytter og tager medlemmernes ideer og bekymringer med i hovedstyrelsesarbejdet.

Jeanette er en stærk fagpolitisk person. Hun ved, at arbejdet i hovedstyrelsen skal være med det enkelte medlems arbejdssituation for øje. Særlig de vilkår som arbejdstidsreglerne har givet lærerne.

Vi har brug for Jeanettes stemme og ikke mindst hendes engagerede arbejde i hovedstyrelsen.

Her vil hun fortsat kunne være en vægtig repræsentant for medlemmerne både i hovedstaden og i resten af landet.

Min bedste anbefaling til valget til hovedstyrelsen er derfor at stemme på Jeanette Sjøberg.

Jens Lunden

Kredsformand Herlev Lærerforening

Læg en Kommentar