Kandidat til Hovedstyrelsesvalget i DLF

Det er glædeligt at se, at der er interesse for Hovedstyrelsesvalget i år, da det vidner om medlemmerne og de tillidsvalgtes involvering i foreningen oven på nogle historiske hektiske år. Mit valggrundlag består kort sagt af 4 vigtige temaer, som jeg vurderer til at være vigtige indsatsområder i de næste år i DLF. Medlemsinvolvering og … Læs mere…

Tale om uddannelses betydning i Canada

Hvorfor holder en dansk lærer en tale på Verdenskongressen Education International i Canada? Fordi jeg havde et konkret ændringsforslag til en resolution om uddannelse og ekstremisme, som jeg havde præsenteret på et forberedende møde for den danske delegation i maj, der var opbakning til. Resolution 4.4.: “Education and extremism”. For mig at se var der uoverenstemmelse mellem uddannelses betydning … Læs mere…

Udsyn fra Canada

Når vi hører om Ontario i Danmark er det om den canadiske region, hvor alle parter blev inddraget i at nytænke et skolevæsen – et projekt, der har vendt et skolevæsen til at blive en succes. Verdenskongressen for lærere i Ottawa handlede i høj grad om fagforeningsværdier og menneskerettigheder, – lige fra retten til faglig … Læs mere…